Головна » Видавнича діяльність » Час. Книга. Молодь: інформаційний бюлетень
24.07.2018
Час. Книга. Молодь: інформаційний бюлетень

УДК 316.3(477) - 053.6(048)

Ч 24

 

Книга. Молодь: інформ. бюлетень. – Вип.31 /[уклад. О. Шинкаренко; ред. М. Стасюк; відп. за вип. С. Шаган]; Івано-Франківська обласна бібліотека для юнацтва. – Івано-Франківськ, 2018. – 17 с.

Інформаційний бюлетень «Час. Книга. Молодь» інформує про статті з періодичних видань за перше півріччя 2018 року.

Матеріал знайомить з різними аспектами участі молоді в соціально-економічному та політичному житті держави, висвітлює соціальні проблеми молоді, а також розкриває актуальні питання виховання юнацтва.

Описи частково анотовані і розміщенні за алфавітом у межах тематичних розділів.

Бюлетень розрахований на учнів, студентів, викладачів навчальних закладів та інших.

 

 

 

Укладач:

зав. інформаційно-бібліографічним відділом

Шинкаренко О.В.

 

Редактор: заступник директора Стасюк М.М.

 

Відповідальний за випуск: директор Шаган С.Я.

 

 

 

Передмова

У сучасній літературі є багато визначень молоді. Найбільш поширеним є визначення молоді, як соціально-диференційованої соціально-демографічної групи, котрій притаманні специфічні психологічні, фізіологічні та культурні властивості. Ці властивості визначаються не лише віковими особливостями, але й тим, що соціально-економічне, соціально-політичне становище молоді, її духовний світ, система ціннісних орієнтацій перебувають на стадії становлення.

Сьогодні ведеться багато дискусій щодо розвитку суспільства, але цільовою і головною аудиторією, на яку покладають надії і сподівання, є молодь і підростаюче покоління. Бо саме молодь – це майбутнє держави сьогодні потрібно виробити чітку стратегію виховання молодого покоління, формування його світогляду.

Тому всі зусилля повинні зосередитись на пошуку нових проектів, технологій, комплексних рішень у сфері державної молодіжної політики.

Інформаційний бюлетень «Час. Книга. Молодь» складається із 7-ми розділів, де кожний наступний є логічним продовженням попереднього.

Враховуючи специфіку нашої роботи з молоддю, ми намагалися охопити широке коло питань і проблем, з якими стикаються молоді люди, підвищити рівень поінформованості молодих громадян про їх права й обов’язки, щодо можливостей реалізації своїх прав на охорону здоров’я, збори, соціальне обслуговування, професійну орієнтацію, працевлаштування, відпочинок. Про запобігання і подолання негативних явищ у молодіжному середовищі.

1. Держава і я: правові аспекти

1.Україна. Кабінет Міністрів. Про затвердження плану заходів на 2018 рік щодо реалізації права просвітницького проекту «Я маю право»: Розпорядження Каб. Мін. України від 14 берез. 2018р. // Урядовий кур’єр. – 2018. – 16 берез. – С. 9.

 

2.Україна. Кабінет Міністрів. Про затвердження соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2021 року: Постанова Каб. Мін. України від 30 трав. 2018р. // Уряд. кур’єр . – 2018. – 12 черв. – С. 12-17.

3.Кирей Р. Рабство третього тисячоліття /Р.Кирей // Уряд. Кур’єр. – 2018. – 13 січ. – С. 6.

Висвітлення і протидія випадкам торгівлі людьми

4.Моральні цінності людства // Позакласний час. – 2018. – № 1. – С. 8 – 9.

Розкрито поняття «правда», «неправда» та виховання в підростаючого покоління доброти, людяності, справедливості і взаємоповаги.

5.Основні зміни до Закону України «Про загальну – середню освіту» у зв’язку із прийняттям Закону України «Про освіту» // Історія України. – 2018. - № 2. – (вклад. С.11 – 14).

2. Молодь і політика. Молодіжний рух в Україні та на Прикарпатті.

6.Україна. Кабінет Міністрів України. Про схвалення Концепції підтримки та сприяння розвитку дитячого громадського руху в Україні: Розпорядження Каб. Мін. України від 11 квіт. 2018р. // Уряд. кур’єр. – 2018. – 15 трав. – С. 8.

7.Гнатів В. Франківська молодь змінюватиме країну: Галицька Партія запускає молодіжну платформу /В.Гнатів // Галицький кореспондент. – 2018. – 22 берез. – С. 2.

8.Дармограй Т. Захоплення Івано-Франківської молоді: які вони?/ Т.Дармограй // Захід. кур’єр. – 2018. – 21 черв. – С. 7.

Про вміння відпочивати, не піддаючись при цьому поганому впливу оточуючих – запорука правильного духовного життя.

9.Нинішня молодь // Укр. тиждень. – 2018. – №3. – С. 32 – 33 .

Висвітлено позитивні і негативні впливи соціальної мережі на сучасну молодь, про самотність і замкнутість.

10.Сміян Н. Дати молоді шанс на кар’єру /Н. Сміян// Голос України. – 2018. – 12 січ. – С. 3.

11.Харченко Н. 27 фактів, які варто знати про покоління «Z» /Н. Харченко// Шкільний світ. – 2018. – №5. – С. 5 – 14 .

Про конфлікт поколінь – один із перманентних станів взаємин між «батьками і дітьми», старим і новим, традицією і сучасністю.

3. Соціально-економічні проблеми молодого покоління.

12.Бодак В. Руками українців у Чехії дуже багато зроблено /В.Бодак // Захід. кур’єр. – 2018. – 18 січ. – С.13.

 

13.Віхров М. Арифметика злиднів /М. Віхров// Укр. тиждень. – 2018. – №9 – 10 . – С. 18 – 19 .

Розглянуто наскільки поширена бідність в Україні, чим вона загрожує і чи є шанси її подолати?

14.Де можна працевлаштуватися студентській молоді в літній період // Рідна земля. – 2018. – 29 черв. – С. 3 .

Перелік найбільш затребуваних професій.

15.Крамар О.Зміна тренду: які галузі нарощують кількість робочих місць в Україні на тлі їх загального зменшення /О. Крамар // Укр. тиждень. – 2018. – № 17. – С. 12 – 13 .

16.Наваренський О. Із чого розпочати власний бізнес / О. Наваренський // Споконвіку було слово. – 2018. – №1. – С.23.

17.Даманська О.Магістр шукає роботу /О. Даманська // Репортер. – 2018. – 21 черв. – С. 17.

18.Співаковський О.Чи зможемо колись забути, що таке міграція мізків? /О. Співаковський// Голос України. – 2018. – 15 трав. – С.7 – 8 .

Про реформу сфери інтелектуальної власності.

19. Шавальок Л.Суворий український клімат /Л. Шавальок // Укр. тиждень. – 2018. – №15. – С.12 –15.

Про умови ведення бізнесу в Україні

20.Шавальок Л. Там,де нас нема: чи може Україна зупинити відплив робочої сили за кордон /Л. Шавальок// Укр. тиждень. – 2018. – № 4. – С.14 – 17 .

4. Роль молоді у розвязанні екологічних проблем.

21.Україна. Закон. Про внесення змін до деяких законів України щодо повноважень в галузі охорони навколишнього середовища: Закон України від 22 берез. 2018 року // Голос України. – 2018. – 18 квіт. – С. 4.

22.Україна. Закон. Про стратегічну екологічну оцінку: Закон України від 20 берез. 2018 року // Уряд. кур’єр. – 2018. – 5 трав. – С. 8 – 9.

23.Галинський Я. Екологічна безпека для життєдіяльності людини /Я. Галинський// Рідна земля. – 2018. – №24. – С. 7.

24.Гетьман В. Самознищення людини і природи: проблеми взаємин людини і природи у площині економічної культури /В. Гетьман // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2018. – №5. – С.7 – 12 .

25.Малко Р. Врятувати біорізноманіття / Р. Малко // Укр. тиждень. – 2018. – № 23. – С. 41 – 43.

26.Малко Р. Дорогоцінні поклади / Р. Малко// Укр. тиждень. – 2018. – № 17. – С.26 – 28 .

Про ринок небезпечних відходів, який досі перебуває в тіні, які там крутяться гроші, та чим це небезпечно.

 

27.Мій екологічний простір: екологічна табірна зміна // Шкільний світ. – 2018. – № 10. – С.5 – 16.

28.Федоляк І. Електрика з вітру /І. Федоляк // Галицький кореспондент. – 2018. – 18 січ. – С.7.

5. Творча і обдарована молодь.

29.Мончук О. Талановита молодь вселяє надію /О. Мончук// Галичина. – 2018. – 5 черв. – С. 5.

30.Наші школярі здобули «золото» на Олімпіаді геніїв у США // Голос України. – 2018. – 20 черв. – С.1,8.

31.Обдаровані діти: хто вони? // Культура і життя. – 2018. – 19 січ. – С.1 – 3.

Про задатки здібностей, можливість їхнього втілення власними зусиллями, осягнення власного життєвого призначення.

32.Трофімова Н. І. У пошуках власного ідеалу /Н. І. Трофімова // Позакласний час. – 2018. – №4. – С. 23 – 24.

33.Чабарай Г. Подолати в собі «не для мене»: чому українцям варто подаватися на європейські гранти й навчатися в ЄС /Г. Чабарай // Укр. тиждень. – 2018. – №6. – С. 11 – 13.

6. Пріоритетні напрямки виховання молоді.

34.Баштова А. В. Віднайди вітрила, або шлях до майбуття /А. В. Баштова // Позакласний час. – 2018. – № 1. – С. 28 – 30.

Рольові ігри по профорієнтації.

35.Біленко В. І. Теоретичні засади організації виховного процесу /В. І. Біленко // Виховна робота в школі. – 2018. – № 2. – С. 2 – 4.

36.Бондарев І. Патріотичне виховання: легенда /І. Бондарев // Репортер. – 2018. – 25 січ. – С. 24.

37.Волощук І. Любов неможливо виховати /І. Волощук// Споконвіку було слово. – 2018. – № 1. – С. 41.

38 Гончарова О. А. Гармонійне виховання учнів у процесі навчання та позакласної діяльності /О. А. Гончарова; Є. В. Турченко // Виховна робота в школі. – 2018. – № 6. – С. 2 – 7.

39.Гордієнко Л. Формування духовно – моральних цінностей на уроках хімії /Л. Гордієнко // Слово вчителю. – 2018. – № 1 . – С. 28 – 29.

40.Григор’єва О. О. Напрями роботи шкільної бібліотеки в національно – патріотичному вихованні /О. О. Григор’єва // Шкільна бібліотека плюс. –2018. – № 01 – 02. – С. 11 – 15.

41.Коба Т. А. Проект «Я – українець, і цим пишаюся» /Т. А. Коба // Виховна робота в школі. – 2018. – № 2. – С. 18 – 20.

Національно – патріотичне виховання молоді

42.Косарєва Н. П. Сучасний погляд на превентивне виховання в новій українській школі /Н. П. Косарєва // Виховна робота в школі. – 2018. – № 5. – С. 37 – 42.

43.Кошова І. Не біймося говорити про любов /І. Кошова // Дивослово. – 2018. – № 1. – С. 46 – 50.

44.Мардарович С. Небо. Параплани. Пластуни /С. Мардарович // Захід. кур’єр. – 2018. – 29 берез. – С. 18.

45.Неісалова Н. А. Арттерапія – зцілення мистецтвом /Н. А. Неісалова // Виховна робота в школі. – 2018. – № 2. – С. 31 – 34.

46.Новак О. В. Формування патріотизму, ціннісних орієнтирів і громадянської самосвідомості у вихованців засобами активних форм роботи (згідно зі Стратегією національно – патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 рр.) /О. В. Новак // Виховна робота в школі. – 2018. – № 1. – С. 9 – 13.

47.Сотнікова Т. О. Літнє оздоровлення й відпочинок дітей у пришкільному таборі /Т. О. Сотнікова // Виховна робота в школі. – 2018. – № 5. – С. 4 – 16.

48.Стефурак Н. Подвиг героїв Крут, Майдану і АТО закликає нас: зміни себе і твоя країна зазнає змін /Н. Стефурак // Нова зоря. – 2018. – 25 січ. – С. 3.

49.Федоляк І. Над прірвою інвалідності: центр по роботі з дітьми та молоддю з особливими потребами /І. Федоляк // Галицький кореспондент. – 2018. – 22 берез. – С. 4.

50.Формування особистості на основі християнських цінностей // Слово вчителю. – 2018. – №1. – С. 56 – 58.

51.Центр підтримки сім’ї – як нова модель супроводу родини // Рідна земля. – 2018. – 5 січ. – С. 7.

52.Чорна І. В. Шкільна бібліотека та педагогічний колектив у формуванні патріотичних почуттів молоді /І. В. Чорна // Шкільна бібліотека плюс. – 2018. – № 01 – 02 . – С. 15 – 28.

7. Негативні явища серед молоді та їх попередження.

53.Україна. Кабінет Міністрів. Деякі питання реалізації пілотного проекту із соціального захисту сімей з дітьми та підтримки розвитку відповідального батьківства: Постанова Каб. Мін. України від 30 трав. 2018 р. // Уряд. кур’єр . – 2018. – 2 черв. – С. 5.

54.Єфремова Г. І. Профілактика насильства в сім’ї та профілактика дитячої жорстокості в освітньому середовищі /Г. Л. Єфремова// Виховна робота в школі. – 2018. – №3. – С. 36 – 39; №5. – С. 26 – 30; №6. – С. 11 – 46.

55.Миколюк К. Дитячий алкоголізм /К. Миколюк // Західний кур’єр. – 2018. – 15 берез. – С. 1, 4 – 5.

56.Насильство в сім’ї: міфи та реальність // Уряд. кур’єр. – 2018. – 27 черв. – С.2.

57.Середюк Д. Булінг, або гра за владу /Д. Середюк// Країна знань. – 2018. – № 1 – 2 . – С. 46 – 50.

58.Страждання від кіберманії: круглий стіл // Позакласний час – 2018. – № 3. – С. 8 – 10 .

Обговорюється проблема, яка турбує всіх підлітків, а також їхніх батьків – комп’ютерна залежніст.

59.Ткач О. Профілактика нещирості в дітей та підлітків /О. Ткач // Шкільний світ. – 2018. – № 7. – С. 5 – 8 .

60.Чим небезпечні пиятики // Позакласний час. – 2018. –№ 4. – С. 15 – 16.

 

61.Як подолати лихослів’я // Позакласний час. – 2018. – № 4. – С. 7 – 8.Про вплив, значення та силу слова в житті людини, про негативні наслідки лихослів’я для особистості й суспільства.

Іменний покажчик

 

Баштова А.В. 34

Біленко В.І. 35

Бодак В. 12

Бондарєв І. 36

Віхров М. 13

Волощук І. 37

Галинський Я. 23

Гетьман В. 24

Гнатів В. 7

Гончарова О.А. 38

Гордієнко Л. 39

Григор’єва О.О. 40

Даманська О. 17

Дармограй Т. 8

Єфремова Г.І. 54

Кирей Р. 3

Коба Т.А. 41

Косарєва Н.П. 42

Кошова І. 43

Крамар О. 15

Малко Р. 25, 26

Мардарович С. 44

Миколюк К. 55

Мончук О. 29

Наваренський О. 16

Неісалова Н.А. 45

Новак О.В. 46

Середюк Д. 57

Сміян Н. 10

Сотнікова Т.О. 47

Співаковський О. 18

Стефурак Н. 48

Ткач О. 59

Трофімова Н.І. 32

Турченко Є.В. 38

Федоляк І. 28, 49

Харченко Н. 11

Чабарай Г. 33

Чорна І.В. 52

Шавальок Л. 19, 20.

 

Категорія: Видавнича діяльність | Переглядів: 1372 | Додав: admin | Рейтинг: 1.0/20
Понеділок, 26.02.2024, 11:18


Untitled
ГОЛОВНА
ПРО БIБЛIОТЕКУ
СТРУКТУРА
НОВИНИ
ФОТОГАЛЕРЕЯ
ПОСЛУГИ
ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ

Пошук

Нові видання обласної
бібліотеки для юнацтва

Інформаційний дайджест до 90-річчя від дня народження Параски Хоми

Календар знаменних і пам’ятних дат на 2022 рік

Лауреати обласної ім. В. Стефаника та міської ім. І. Франка літературних премій.

Всі видання

Наше опитування

Чи відвідуєте Ви нашу бібліотеку?
Всього відповідей: 239

Календар

«  Липень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Архів записів

Статистика

Український рейтинг TOP.TOPUA.NET КОМПІК ІФ інформаційно-довідковий портал Івано-Франківська. Розмістити оголошення, фірми, установи, сайти та інше. Івано-Франківськ
Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Вихід

Форма входу

Cтворення сайтів Івано-Франківськ Хостинг від uCoz |