Головна » Видавнича діяльність » Час. Книга. Молодь: інформаційний бюлетень
08.04.2019
Час. Книга. Молодь: інформаційний бюлетень

УДК 316.3(477) - 053.6(048)

Ч 24

Книга. Молодь: інформ. бюлетень. – Вип.32 /[уклад. О. Шинкаренко; ред. М. Стасюк; відп. за вип. С. Шаган]; Івано-Франківська обласна бібліотека для юнацтва. – Івано-Франківськ, 2019. – 18 с.

Інформаційний бюлетень «Час. Книга. Молодь» інформує про статті з періодичних видань за друге півріччя 2018 року.

Матеріал знайомить з різними аспектами участі молоді в соціально-економічному та політичному житті держави, висвітлює соціальні проблеми молоді, а також розкриває актуальні питання виховання юнацтва.

Описи частково анотовані і розміщенні за алфавітом у межах тематичних розділів.

Бюлетень розрахований на учнів, студентів, викладачів навчальних закладів та інших.

 

Укладач:

зав. інформаційно-бібліографічним відділом

Шинкаренко О.В.

 

Редактор: заступник директора Стасюк М.М.

 

Відповідальний за випуск: директор Шаган С.Я.

 

Передмова

У сучасній літературі є багато визначень молоді. Найбільш поширеним є визначення молоді, як соціально-диференційованої соціально-демографічної групи, котрій притаманні специфічні психологічні, фізіологічні та культурні властивості. Ці властивості визначаються не лише віковими особливостями, але й тим, що соціально-економічне, соціально-політичне становище молоді, її духовний світ, система ціннісних орієнтацій перебувають на стадії становлення.

Сьогодні ведеться багато дискусій щодо розвитку суспільства, але цільовою і головною аудиторією, на яку покладають надії і сподівання, є молодь і підростаюче покоління. Бо саме молодь – це майбутнє держави сьогодні потрібно виробити чітку стратегію виховання молодого покоління, формування його світогляду.

Тому всі зусилля повинні зосередитись на пошуку нових проектів, технологій, комплексних рішень у сфері державної молодіжної політики.

Інформаційний бюлетень «Час. Книга. Молодь» складається із 7-ми розділів, де кожний наступний є логічним продовженням попереднього.

Враховуючи специфіку нашої роботи з молоддю, ми намагалися охопити широке коло питань і проблем, з якими стикаються молоді люди, підвищити рівень поінформованості молодих громадян про їх права й обов’язки, щодо можливостей реалізації своїх прав на охорону здоров’я, збори, соціальне обслуговування, професійну орієнтацію, працевлаштування, відпочинок. Про запобігання і подолання негативних явищ у молодіжному середовищі.

1. Держава і я: правові аспекти

1.Україна. Верховна Рада. Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу: Постанова Верховної Ради України від 2 жовт. 2018 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2018. – № 42. – С. 50.

2.Україна. Закон Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг: Закон України від 6 верес. 2018 р. // Голос України. – 2018. – 12 жовт. – С. 4 – 5.

3.Укрїна. Закон Про внесення зміни до статті 1 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» щодо розширення категорій дітей, які потребують особливої уваги та підтримки: Закон України від 2 жовт. 2018 р. // Уряд. Кур’єр. – 2018. – 24 жовт. – С. 4.

4.Україна. Кабінет Міністрів. Деякі питання дитячого – юнацького виховання: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовт. 2018 р. // Уряд. кур’єр. – 2018. – 24 жовт. – С. 8.

5.Україна. Кабінет Міністрів. Деякі питання соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі таких, що можуть загрожувати їх життю та здоров’ю: Постанова Кабінету Міністрів України від 3 жовт. 2018 р. // Уряд. кур’єр. – 2018. – 10 жовт. – С.10 – 12.

6.Україна. Кабінет Міністрів. Питання здобуття вищої освіти деякими категоріями осіб: Постанова Кабінету Міністрів України від 12 верес. 2018 р. // Уряд. кур’єр. – 2018. – 20 верес. – С.4.

7.Україна. Кабінет Міністрів. Про внесення зміни до пункту 7 Порядку використання коштів непередбачених у держбюджеті для здійснення заходів держполітики з питань молоді та держпідтримки молодіжних та дитячих громадських організацій: Постанова Кабінету Міністрів України від 12 верес. 2018 р. // Уряд. кур’єр. – 2018. – 20 верес. – С.7.

8.Україна. Кабінет Міністрів. Про внесення змін у додатки 1 – 3 до Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016 – 2020 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 5 верес. 2018 р. // Уряд. кур’єр. – 2018. – 26 верес. – С.5– 11.

9.Україна. Кабінет Міністрів. Про затвердження порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статті: Постанова Кабінету Міністрів України від 12 серп. 2018 р. // Уряд. кур’єр. – 2018. – 5 верес. – С.5 – 8.

10.Україна. Президент. Про присудження щорічної премії Президента України «Українська книжка року»: Указ Президента України від 18 верес. 2018 р. // Уряд. кур’єр. – 2018. – 2 верес. – С.6.

11.Україна. Президент. Про Фонд Президента України з підтримки освітніх та наукових програм для молоді: Указ Президента України від 6 листоп. 2018 р. // Уряд. кур’єр. – 2018. – 8 листоп. – С.4.

12.Лазоришин І. Сховок від домашнього насильства / І. Лазоришин // Галичина. – 2018. – 9 серп. – С.8.

Про створення притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства.

13.Павлишин М. Б’є – значить любить, чи б’є – буде покараний? / М. Павлишин // Захід. кур’єр. – 2018. – 5 лип. – С.5.

Роз’яснення щодо норм нового Закону «Про запобігання домашньому насильству.

14.Співаковський О. Закон «Про вищу освіту»: з поправками на національний інтерес і вимоги часу / О. Співаковський // Голос України. – 2018. – 10 лип. – С.1,4.

15.70 років загальної декларації прав людини // Історія України. – 2018. – № 20. – (Правознавство. – С.1 – 11 .

2. Молодь і політика. Молодіжний рух в Україні та на Прикарпатті.

16.Ґайґер К. Армія хакерів – волонтерів / К. Гайгер, Г. Ляйнус // Укр. тиждень. – 2018. – № 29. – С. 38 – 39.

Волонтерство у галузі національної оборони, протистояння кібератакам.

17.Лапаєв Ю. Є чіткий статистичний зв’язок між розвитком лідерства та підвищенням ефективності в організаціях усіх типів / Ю. Лапаєв // Укр. тиждень – 2018. – № 42. – С. 12 – 13.

18.Регент Ю. Покоління Z – прибульці з майбутнього: як із ними порозумітися? / Ю. Регент // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2018. – № 7. – С. 4 – 7.

Що можна передавати та як навчити нові покоління.

19.Сенченко М. Світ перевернутої реальності / М. Сенченко // Вісн. Книжкової Палати. – 2018. – № 8. – С. 3 – 6.

20.У розквіті сил // Укр. тиждень. – 2018. – № 19. – С. 31 – 33.

Піднімається проблема зменшення працездатного населення, демографічні та еміграційні процеси у світі.

21.Філіпчук Г. Освіченість молоді – наш обнадійливий чинник / Г. Філіпчук // Слово Просвіти. – 2018. – № 36. – С.1 – 3.

22.Шевченко О. О. Тренінгове заняття «Формування гендерної компетентності й гендерної культури школярів / О. О. Шевченко // Виховна робота в школі. – 2018. – № 8. – С.33 – 40.

3. Соціально-економічні проблеми молодого покоління.

23.Басок О. Вирок чи виклик? Або чому Україна – найбідніша країна Європи / О. Басок // Галичина. – 2018. – 1 листоп. – С.8.

24.Віхров М. Видатки різноманіття / М. Віхров // Укр. тиждень. – 2018. – № 29. – С. 20 – 22.

Розглядається тема міграційної політики та мультикультурного підходу.

25.Жураківський В. Нужденним – належну допомогу / В. Жураківський // Галичина. – 2018. – 27 – 29 листоп. – С. 15.

26.Казанський Д.Чому досі не вийшло: що перешкоджає появі партії середнього класу в Україні / Д. Казанський // Укр. тиждень. – 2018. – № 27. – С. 20 – 21.

27.Колюбакін В. Краще добрий токар, ніж поганий юрист / В. Колюбакін // Уряд. кур’єр. – 2018. – 1 серп. – С.1,3.

28.Крамар О. Без бідних пенсіонерів /О. Крамар // Укр. тиждень. – 2018. – № 38. – С. 28 – 33, 36.

29.Оновлені безплатні якісні послуги служби зайнятості – для тих, хто шукає роботу і тих, хто її пропонує // Галичина. – 2018. – 4 жовт. – С.17.

30. Стабілізація на ринку праці // Уряд. кур’єр. – 2018. – 27 лип. – С.4.

31.Чабарай Г. Інтернати без сиріт / Г. Чабарай // Укр. тиждень. – 2018. – № 23. – С.38 – 40.

Реформа системи інтернатів та розвиток послуг для сімей у громадах.

32.Яременко Н. Вибір професії як стратегія життя / Н. Яременко // Шкільний світ. – 2018. – № 12. – С.4 – 38.

4. Роль молоді у розвязанні екологічних проблем.

33.Капустинська Н. Дністер важливо не лише зберегти, а й розвинути / Н. Капустинська // Галичина. – 2018. – 26 лип. – С. 3.

34.Кирпа І. Хімічний тероризм / І. Кирпа // Україна молода. – 2018. – 7 – 8 верес. – С. 2.

Про шкідливі викиди заводу «Титан», причини і наслідки для довкілля.

35.Ліщинська К. Без чого не жити – може стати дефіцитом / К. Ліщинська // Галичина. – 2018. – 2 жовт. – С. 4.

Про стан справ із якісною питною водою на Прикарпатті.

36.Отаман С. І адмінпорушення, і одна з причин раку / С. Отаман // Галичина. – 2018. – 4 жовт. – С.10.

Про стихійне спалювання сміття та його негативний вплив на здоров’я людини.

37.Отаман С. Zero wacre, або нуль відходів / С. Отаман // Галичина. – 2018. – 27 верес. – С. 18.

38.Отаман С. Пора множити сміття на нуль / С. Отаман// Галичина. – 2018. – 4 верес. – С.3.

39.Отаман С. Сортувати сміття? Залюбки… / С. Отаман // Галичина. – 2018. – 11 верес. – С.7.

40.Потужний ресурс для захисту довкілля: обласна Програма охорони довкілля // Галичина – 2018. – 7 серп. – С.4.

41.Снігур О. Як живуть у найзабрудненіших містах світу // Крайна – 2018. – № 7. – С.22 – 23.

5. Творча і обдарована молодь.

42.Литвиненко А. Підлітки – мільйонери: історії успіху / А. Литвиненко // Однокласник. – 2018. – № 10. – С. 30 – 31.

43.Сабадаш О. Коли за папір дають золото / О. Сабадаш // Колосок. – 2018. – № 10. – С.40 – 48.

Юний винахідник Валентин Фречка запропонував нову технологію виготовлення паперу з опалого листя.

6. Пріоритетні напрямки виховання молоді.

44.Басова І. В. Теоретичні засади створення системи превентивного виховання в школі / І. В. Басова // Виховна робота в школі. – 2018. – № 11. – С. 13 – 20.

Про вироблення нової філософії виховання, визначення шляхів посилення педагогічної майстерності, удосконалення традиційних і нетрадційних форм та методів виховання.

 

45.Вислови про виховання // Шк. б-ка. – 2018. – № 8. – С. 8.

46.Діти «групи ризику». Медіація // Шкільний світ. – 2018. – № 21. – С. 18 – 22.

Про особливості роботи з дітьми «групи ризику», комплексний підхід до виховання з метою нівелювання несприятливих факторів і створення умов для оптимального розвитку дітей.

47.Коломієць Т. Організація патріотичного виховання в закладі освіти за сучасних умов / Т. Коломієць // Виховна робота в школі. – 2018. – № 9. – С. 2 – 7.

48 Марцінків Р. Про виконання Програми військово – патріотичного виховання дітей та молоді м. Івано-Франківська на 2016 – 2020 роки / Р. Марцінків // Захід. кур’єр. – 2018. – 25 жовт. – С.7.

49.Новак О. В. Формування патріотизму, ціннісних орієнтирів і громадянської самосвідомості у вихованців засобами активних форм роботи / О. В. Новак // Виховна робота в школі. – 2018. – № 11. – С. 2 – 5.

50.Павлюк С. Від авторитарної школи – до школи дієвої демократії / С. Павлюк // Репортер. – 2018. – 22 листоп. – С. 6.

51.Патріотичне виховання // Укр. тиждень. – 2018. – № 35. – С. 21 – 29.

52.Сім’я в житті підлітка // Шкільний світ. – 2018. – № 21. – С. 11 – 15.

53.Харченко Н. Підлітки: від дитинства до дорослості: що треба знати про дорослішання / Н. Харченко // Шкільний світ. – 2018. – № 18. – С. 13 – 18.

7. Негативні явища серед молоді та їх попередження.

54.Дармограй Т. Над прірвою реального й віртуального життя / Т. Дармограй // Захід. кур’єр. – 2018. – 13 верес. – С. 18.

55.Єфремова Г. І. Профілактика насильства в сім’ї та профілактика дитячої жорстокості в освітньому середовищі / Г. Л. Єфремова // Виховна робота в школі. – 2018. – № 9. – С. 2 – 38.

56.Канюс Ю. За шириною смартфону наскільки безпечним є глобальний світ для школяра / Ю Канюс // Галицький коресп. – 2018. – 8 листоп. – С. 15.

57.Козуля С. В. Комп’ютер мій – ворог мій / С. В. Козуля // Країна знань. – 2018. – № 5. – С.46 – 48.

Правила роботи з комп’ютером та його вплив на здоров’я людини.

58.Куцай Я. Жаба проти зеленого змія: як долають проблему алкоголізму розвинені країни й чого варто навчитися Україні / Я. Куцай // Укр. тиждень. – 2018. – № 40. – С. 32 – 33.

59.Лапаєв Ю. Тихі бої: чому не припиняються спроби перетворити соціальні мережі на зброю / Ю. Лапаєв // Укр. тиждень. – 2018. – № 30. – С. 20 – 21.

60.Романська О. Шкільний закон виживання / О. Романська // Репортер – 2018. – 29 листоп. – С. 7.

Піднімається проблема шкільного булінгу і як йому протидіяти.

61.Тесменко Н. Жертви готові розповісти про найстрашніші тортури, але не про це / Н. Тесменко // Україна молода. – 2018. – 22 – 23 черв. – С1,13.

62.Шлях у безодню // Шкільна бібліотека. – 2018. –№ 11. – С. 95.

Про шкідливий вплив алкоголю на організм людини

 

Категорія: Видавнича діяльність | Переглядів: 394 | Додав: admin | Рейтинг: 0.0/0
Четвер, 06.10.2022, 10:45


Untitled
ГОЛОВНА
ПРО БIБЛIОТЕКУ
СТРУКТУРА
НОВИНИ
ФОТОГАЛЕРЕЯ
ПОСЛУГИ
ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ

Пошук

Нові видання обласної
бібліотеки для юнацтва

Календар знаменних і пам’ятних дат на 2022 рік

Лауреати обласної ім. В. Стефаника та міської ім. І. Франка літературних премій.

Інформаційний бюлетень "Час. Книга. Молодь" за 2020 рік.

Всі видання

Наше опитування

Чи відвідуєте Ви нашу бібліотеку?
Всього відповідей: 235

Календар

«  Квітень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Архів записів

Статистика

Український рейтинг TOP.TOPUA.NET КОМПІК ІФ інформаційно-довідковий портал Івано-Франківська. Розмістити оголошення, фірми, установи, сайти та інше. Івано-Франківськ
Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Вихід

Форма входу

Cтворення сайтів Івано-Франківськ Хостинг від uCoz |