Головна » Періодичні видання » Найпопулярніша постать Галицької землі Богдан Лепкий
13.07.2017
Найпопулярніша постать Галицької землі Богдан Лепкий
УДК 821.161.2.09 (083.8)
Найпопулярніша постать Галицької землі: інформ – реліз до 145 – річчя від дня народження Б. Лепкого / [уклад Я. Бідичак; відп. за вип.. С. Шаган]; Івано-Франківська обласна бібліотека для юнацтва. – Івано-Франківськ, 2017. – 11. с.
 
 
 
 
 
 
Уклад: Я. Бідичак
Відповід. За вип.: С. Шаган
 
 
Богдан Лепкий увійшов в історію української культури, як один з найвизначніших постатей Галичини. Поет, новеліст, драматург, літературознавець, критик, перекладач, редактор, журналіст, доповідач, професор університету, високої якості інтелектуал, що обізнаний з багатьма галузями наук і мистецтва, з широким далекосяжним політичним поглядом, маляр, блискучий промовець, незрівнянний вихователь, невтомний громадський діяч й унікально благородна людина.
Походить Б. Лепкий зі старої священичої родини, де плекалися національні традиції, аристократизм духу, мистецтво, українські державні ідеї, де кожен день був пов’язаний з рідним народом, жорстоке життя якого входило в хату священика і душу повним жмутком болю, турбот, злиднів, розпачу, неволі й промінням радості і рікою народних традицій та мудрості.
Коли ж вникнути в його писання, особливо в поезію і малі прозові форми, то перед нами стане Богдан Лепкий у всій своїй силі, як поет – великий гуманіст із глибокою душею, з духовною рівновагою, елегійним спокоєм, пройнятий українськими релігійними традиціями.
Патріотичні, громадські мотиви, змалювання української дійсності, державні ідеї й прагнення – це душа, це суть писань і життя Лепкого. Вони виповнили громадську й патріотичну лірику, вони стали перед нами пластичними, реальними картинами його малих прозових творів і знайшли повне звучання й завершення у великих епічних полотнах сімох томів твору «Мазепа» - колосальної епопеї змагань України за державу на тлі історичних обставин і подій. 30 років зрілого життя, повного досвіду, виношених дум, завершених праць письменник вклав у тему Мазепи. Постать Мазепи, великого державного мужа, блискучого політика, сильного,розумного будівника української держави, яку він прагнув піднести до рівня цивілізованих країн Європи, його сміливе дерзання визволити Україну від Росії, здобути їй незалежність від будь – кого, була найближча і співзвучна з цілим комплексом національних прагнень самого Лепкого. І як гетьман Мазепа був для нього символом державності, так і Тарас Шевченко був невідступно з Лепким, став для нього певного роду національним культом, якому він присвятив багато уваги, роздумів і праці. Присвятив йому свої поезії, перекладав його твори на інші мови, був прекрасним шевченкознавцем. Він підготував два видання творів Т. Шевченка із власною передмовою, яка ще й досі має основне значення.
Разом з Іваном Франком та Василем Стефаником Богдан Лепкий становить трійцю великих письменників Галичини. Можна лише дивуватися, як одна людина за своє життя могла так багато зробити добрих справ. Богдан Лепкий – справжній велетень праці, що стоїть поруч таких імен, як П. Куліш та І. Франко. За що не взявся, все робив з абсолютною відданістю і любов’ю. Україну і свій народ любив ніжно, вразливо, беззастережно, хоч більшу частину свого життя провів у еміграції.
З метою популяризації життя і творчості Богдана Лепкого пропонуємо провести:
- слайд – розповідь «Казка мого життя»;
- відкритий бібліографічний огляд «Грані великого таланту»;
- вечір – портрет «Словом залишений слід».
Твори
Лепкий Б. Я. Вибране / Передм. М.М. Ільницького/ Б. С. Лепкий. – Львів: Світ. – 1990. – 183 с.
 
ББК 84 (4 УКР)6 Л 48
Лепкий Б. С. Життєпис Тараса Шевченка /Б. Лепкий –Івано-Франківськ: Нова Зоря. – 2004. –48 с. іл. (190 річчя від народження Т. Шевченка присвячується).
ББК 83. 3(4 УКР)6 Л 48
Лепкий Б.С. Життєпис Тараса Шевченка: Шевченкіана Богдана Лепкого// Б.С. Лепкий – Івано-Франківськ: Нова Зоря. – 2014. – 456 с.+ 48 с. іл.( 200-річчя від нар. Т. Шевченка)
ББК 83.3(4 УКР)6 Л 48
Лепкий Б.С. З – під Полтави до Бендер. Крутіж: історичні повісті/ Б.С. Лепкий – Львів: Червона калина. – 1991. – 335 с.
ББК 84(4 УКР)6 Л 48
Лепкий Б.С. Казка мойого життя. –вид. 2 – е , виправл.; доп./Б.С. Лепкий – Івано-Франківськ: Нова Зоря. – 1999. – 299 с.
ББК 84(4 УКР)6 Л 48
Лепкий Б.С. Крутіж: Історич. повісті / Передм. та упоряд. Р.Коритка /Б.С. Лепкий – К.: Веселка. – 1992. – 390 с. іл.
ББК 84(4 УКР)6 Л 48
Лепкий Б.С. Мазепа: Трилогія. – Львів: Червона калина. – 1991. –
Кн.1 Мотря: іст. повість у 2-х т. /Ред. і упоряд Р. Горак. – 1991 – 389 с., ін.
Кн.2 Не вбивай. Батурин: іст. повісті /Ред. та упоряд. Р. Коритко та Л. Гринда. – 1991. – 451 с.
Кн.3. Полтава: Іст. повість у 2-х т. – 1991. – 408 с.
Кн.4. З – під Полтави до Бандер. Крутіж: Іст. повісті / Ред. М.Ільницький. – 1991. – 336 с., іл.
ББК 84(4 УКР)6 Л 48
Лепкий Б.С. Мазепа: Трилогія. Кн. 1. Не вбивай. Батурин: Іст. повісті/Б.С. Лепкий – Дрогобич: Відрядження. – 2004. – 568 с., 16 іл.
ББК 84(4 УКР)6 Л 48
Лепкий Б.С. Мазепа: Трилогія. – Кн.2. Полтава: Іст. повісті /Б.С. Лепкий – Дрогобич: Відродження. – 2005. – 524 с., 16 іл.
ББК 84(4 УКР)6 Л 48
Лепкий Б.С. Не вбивай. Батурин: Іст. повісті / Б.С. Лепкий. – Тернопіль: Збруч. – 2008. – 487 с.
ББК 84(4 УКР)6 Л 48
Лепкий Б.С. Поезії / Упоряд. вступ. ст. і примітки М.М. Ільницького / Б.С. Лепкий. – К.:Рад. письменник. – 1990. – 383 с.
ББК 84(4 УКР)6 Л 48
Лепкий Б.С. Про життя і твори Тараса Шевченка / Б.С. Лепкий. – К.:Україна. – 1994. – 173 с. іл.
ББК 83.3(4 УКР)6 Л 48
Лепкий Б. С. Твори в 2-х т./ Упоряд. передм. та приміт. М.М. Ільницького/ Б.С. Лепкий – К.: Дніпро, 1991.
т.1. Поезії: Оповідання і нариси. Історичні повісті. – 862 с. –
т.2. Повість. Спогади. Виступи. – 719 с.
ББК 84 (4 УКР) 6 Л 48
Лепкий Б.С. Твори в 2 – х т. /Упоряд., приміт. Та вступ Ф.П.Погребенника/ Б.С. Лепкий – К.: Наукова думка. –1997.
Т.1. Поетичні твори. Прозові твори. Мемуари. – 845 с.
Т.2. Прозові твори. – 695 с.
ББК 84 (4 УКР)6 Л 48
 
Життя і творчість
Богдан Лепкий // В. Качкан, О. Качкан. Пастори слова (Українськ письменники, вчені, громадські діячі – із священичих родин). – К. ТОВ. ВПЦ «Літопис ХХ», 2011. – С. 94 – 149.
ББК 83.3 (4 УКР)6 К12
Б. Лепкий у Черчі / Рогатинська земля: збірник історично – мемуарних, етнографічних і побутових матеріалів. Т. 2.//Б. С. Лепкий – Нью – Йорк – Париж – Сидней – Торонто, 1996 – С. 437 – 441.
ББК 63.3 (4 УКР-4 ІВА) Р 59
Гладій Р. Вілла «Богданівка» повертається з небуття: відтворення зруйнованого музею Б. Лепкого в Черче / Р. Гладій // Галичина, 2012. – 8 листоп. – С. 13.
Горак Р. Трагедія Богдана Лепкого. / Р. Горак – Івано-Франківськ: Грань. – 2002. – 72 с.
ББК 83.3 (4 УКР)6 Г 67
Гринів О. Наближення нової Полтави або незасвоєні уроки Б. Лепкого / О. Гринів // Галичина. – 2004. – 28 лют. – С. 7.
Журавлі повертаються…: із епістолярної спадщини Б. Лепкого. – Львів; 2001. – 920 с.
ББК 83.3 (4 УКР) 6 Ж 91
«Не хиляйте вниз прапора, лиш держіть його високо!»: Б. Лепкий і січові стрільці // В. Морозюк. На гранях світла і тіней. – Івано-Франківськ: Тіповіт, 2004. – С. 82 – 90.
ББК 63.3 (4 УКР) 6 М 80
Родина Лепких // В. Качкан. Нариси історії української культури в персоналіях (ХІХ – ХХ ст.): Навч. посібник – хрестоматія / За ред. д-ра іст. наук, проф. Романська М. М. – Коломия: Вік , 2005 – С. 99 – 147.
ББК 63.3 (4 УКР-4 ІВА) я 73 К 12
Стефанюк Г. Два голоси останніх днів життя: про Б. Лепкого // Галичина – 2000. – 15 лют. – С. 7.
Тебешівська О. Франкіана В. Лепкого /О. Тебешівська// Перевал – 2009. – № 3. – С. 156 – 158.
«У натужному леті до журавлів» (сторінки Лепкіани) //В. Качкан. Хай святиться ім’я твоє: Історія української літератури і культури в персоналіях (ХІХ-ХХ ст.). Кн. 6 – 7. – Львів, 2004. – С. 5 – 37 – 218.
ББК 83.3(4 УКР 6) К 12
Категорія: Періодичні видання | Переглядів: 450 | Додав: admin | Рейтинг: 0.0/0
П`ятниця, 30.09.2022, 07:26


Untitled
ГОЛОВНА
ПРО БIБЛIОТЕКУ
СТРУКТУРА
НОВИНИ
ФОТОГАЛЕРЕЯ
ПОСЛУГИ
ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ

Пошук

Нові видання обласної
бібліотеки для юнацтва

Календар знаменних і пам’ятних дат на 2022 рік

Лауреати обласної ім. В. Стефаника та міської ім. І. Франка літературних премій.

Інформаційний бюлетень "Час. Книга. Молодь" за 2020 рік.

Всі видання

Наше опитування

Чи відвідуєте Ви нашу бібліотеку?
Всього відповідей: 234

Календар

«  Липень 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Архів записів

Статистика

Український рейтинг TOP.TOPUA.NET КОМПІК ІФ інформаційно-довідковий портал Івано-Франківська. Розмістити оголошення, фірми, установи, сайти та інше. Івано-Франківськ
Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Вихід

Форма входу

Cтворення сайтів Івано-Франківськ Хостинг від uCoz |